S1 Linköpings Entreprenad

Underarbete / Grundarbete / Plattsättning

Bereda mindre och större ytor med stenmjölsmaterial för plattsättning.

Med Laser Gradermaskinen finns det en oerhörd potential att bereda mindre och större ytor med stenmjölsmaterial för plattsättning. Det finns möjlighet att skifta till slätare däck vilket gör att spåren efter maskinen minimeras och gör ytan mer exakt.