S1 Linköpings Entreprenad

Tjänster

Ridhus, Ridbanor, Paddock

Genom maskinens lasersystem kan jag bereda underlaget i både två falls lutningar samt till ett plant underlag med exakt precisions.

Gång och cykelbanor

Laser Gradermaskinen är en liten och effektiv hyvel som passar utmärkt för att producera både nya och gamla gång och cykelbanor. 

Fotbollsplan, multiplan och konstgräs

Laser Gradermaskinens storlek gör tillsammans med laser att den blir en oerhört effektiv maskin för detta arbete.

Parkering, större och mindre asfalteringsytor

Med maskinens lasersystem, totalstation och även frihandskörningen, är det möjligt att utföra de exakta olika lutningar en plan behöver.

Underarbete / Grundarbete / Plattsättning

Med Laser Gradermaskinen finns det en oerhörd potential att bereda mindre och större ytor med stenmjölsmaterial för plattsättning.

Gräs och parkplanering samt toppdressing

Det gör den idealisk att använda på kuperade ytor, lägga upp kullar med, tillverka andra olika miljöer, samt att bereda ytor för att lägga färdigt gräs eller matjord för att så i.

Lblock och kantblock samt större rörgravar

Laser Gradermaskinen är en mycket effektiv maskin att sätta Lblock eller kantblock med eftersom det går att använda laserkörning. 

Allt inom hyvling

Inga jobb är för stora eller för små