S1 Linköpings Entreprenad

Fotbollsplan, multiplan och konstgräs

Fotbollsplaner kräver exakt lutning och kuvertfall. 

Laser Gradermaskinens storlek gör tillsammans med laser att den blir en oerhört effektiv maskin för detta arbete.

Detsamma gäller för beredning där konstgräs ska anläggas för olika ändamål. Maskinen utför även underhåll/dressning av äldre gräsplaner. På grund av maskinens låga vikt går det utmärkt att köra ovanpå värme -och- kylslang.