S1 Linköpings Entreprenad

Ridhus, Ridbanor, Paddock

Vid ridning är det viktigt med ett bra underlag.

Genom maskinens lasersystem kan jag bereda underlaget i både två falls lutningar samt till ett plant underlag med exakt precisions. De olika skikten i underlaget är en förutsättning för ett bra ridunderlag vilket kan beredas i både nybyggnationer och äldre ridhus.