Tjänster


Ridhus, Ridbanor, Paddock

Vid ridning är det viktigt med ett bra underlag. Genom maskinens lasersystem kan jag bereda underlaget i både två falls lutningar samt till ett plant underlag med exakt precisions. De olika skikten i underlaget är en förutsättning för ett bra ridunderlag vilket kan beredas i både nybyggnationer och äldre ridhus.

Gång och cykelbanor

Laser Gradermaskinen är en liten och effektiv hyvel som passar utmärkt för att producera både nya och gamla gång och cykelbanor. Med hög precision, och exakt lutning blir ytan till det jämna och plana underlag vi vill ha. Har även tillgång till lastmaskin, vält och bevattning för att göra ytan till ett bra resultat.

Fotbollsplan, multiplan och konstgräs

Fotbollsplaner kräver exakt lutning och kuvertfall. Laser Gradermaskinens storlek gör tillsammans med laser att den blir en oerhört effektiv maskin för detta arbete.

Detsamma gäller för beredning där konstgräs ska anläggas för olika ändamål. Maskinen utför även underhåll/dressning av äldre gräsplaner. På grund av maskinens låga vikt går det utmärkt att köra ovanpå värme -och- kylslang.

 

Parkering, större och mindre asfalteringsytor

Med maskinens lasersystem, totalstation och även frihandskörningen, är det möjligt att utföra de exakta olika lutningar en plan behöver. Laser Gradermaskinens lilla och smidiga storlek gör det möjligt att även åstadkomma svåra lutningar med exakthet. Maskinen är effektiv och det går att köra både mindre och större ytor med snabbhet och precision och lämnar oerhört lite handarbete efter sig.

Underarbete/Grundarbete/Plattsättning

Med Laser Gradermaskinen finns det en oerhörd potential att bereda mindre och större ytor med stenmjölsmaterial för plattsättning. Det finns möjlighet att skifta till slätare däck vilket gör att spåren efter maskinen minimeras och gör ytan mer exakt.

Underlag för att täcka kyl - och värmeslang

Laser Gradermakinsens lätta vikt, endast 1500 kg, samt att den har 6 hjul innebär att marktrycket endast blir jämförbart med ett vanligt fotavtryck. Det gör det möjligt att kunna köra ett singel eller stenmjölsmaterial ovanpå värme- och kylslang. Maskinen har använts till bandyplaner, fotbollsplaner, gågator, torg mm.

Gräs och parkplanering samt toppdressing

Laser Gradermaskinen är en väldigt effektiv maskin att kunna köra frihandskörning med.

Det gör den idealisk att använda på kuperade ytor, lägga upp kullar med, tillverka andra olika miljöer, samt att bereda ytor för att lägga färdigt gräs eller matjord för att så i. Maskinens vikt är endast 1500 kg vilket gör att matjorden inte packas till.

Den är också utmärkt att toppdressa ojämna befintliga gräsmattor, fotbollsplaner och större parker. Eftersom maskinen är liten är den även ett ypperligt redskap att plana ut grusgångar med.

Lblock och kantblock samt större rörgravar

Laser Gradermaskinen är en mycket effektiv maskin att sätta Lblock eller kantblock med eftersom det går att använda laserkörning. Med lasern är det möjligt att lägga både med lutning och i plant läge med en exakthet i precision.

© Copyright 2022, Linköpings Esset Entreprenad AB